Home

Oriental Dance Event streeft de volgende doelen na:

  • Het bij elkaar brengen van mensen uit verschillende culturen, ter bevordering van de integratie en het wederzijds begrip.

  • Het 'empoweren' van vrouwen door hun economische, maatschappelijke en sociale positie te versterken.

Kijk in onze agenda voor de evenementen die we organiseren en kom kijken of meedoen.